Algemene Inschrijfvoorwaarden


1. Algemeen

Qigong Vitaal is onderdeel van de activiteiten van ProfessioneelZijn, West Ringdijk 1042841 LT Moordrecht, KvK nummer: 7037524.

De hierna genoemde inschrijfvoorwaarden hebben betrekking op alle workshops, opleiding en trainingen met het karakter van open inschrijving. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met hier genoemde algemene inschrijfvoorwaarden.

2. Inschrijving

Deelnemer is geregistreerd vanaf het moment dat het door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier door Qigong Vitaal is ontvangen en de betaling is voldaan en afgerond.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van de deelnemer ontvangt de deelnemer een factuur en bevestiging met alle relevante gegevens met betrekking tot de workshop of training. 

3. Annulering

- Annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum is kosteloos, de deelnemer kan zich altijd laten vervangen.
- Kosten annulering 4 tot 2 (14 dagen) weken voor aanvangsdatum: 50% van het totaalbedrag.
- Kosten annulering binnen 2 weken(14 dagen) voor aanvangsdatum: 100% van het totaalbedrag.

Annuleringen kunnen alleen per e-mail worden doorgegeven. De dag waarop de annulering bij Qigong Vitaal is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

Bij onvoldoende deelnemers of door bijzondere omstandigheden heeft Qigong Vitaal het recht om de workshop of training af te gelasten dan wel te verplaatsen. Het reeds door deelnemer betaalde bedrag wordt dan gerestitueerd. In geval de deelnemer na aanvang van de workshop of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt ongeacht de reden, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

4. Betaling

Deelname kan slechts door betaling voor aanvang van de workshop of training via iDEAL of overmaking van de factuur. Bij betaling via iDEAL ontvangt de deelnemer een digitale factuur na betaling per e-mail.

5. Actuele workshop gegevens

Op de website www.qigongvitaal.nl staan altijd de meest actuele gegevens met betrekking tot de workshops en trainingen, locatie e.d. Alle wijzigingen/aanpassingen worden tijdig hier gecommuniceerd.

6. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden door Qigong Vitaal  slechts opgeslagen en gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van alle activiteiten en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. Qigong Vitaal is onderdeel van de activiteiten van ProfessioneelZijn zie meer voor de Privacy AVG Verklaring. 

7. Disclaimer

Gigong heeft een 4000-jarige geschiedenis als systeem van ademhalings-, fysieke en mentale trainingsdisciplines. Hoewel wereldwijd veel mensen genieten van de gezondheidsvoordelen die Qigong biedt, is het niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden opgeëist voor elk type gebruik van dit systeem of de programma's die door mij worden aangeboden. Er wordt dringend geadviseerd om zo nodig vooraf medisch advies in te winnen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn